Hösten och vintern är jägarens årstider. Att vandra över fjällhedarna omgiven av höstprakten eller skida genom snötyngda skogar är upplevelser som inramar jaktäventyret på ett storslaget sätt.

Fjällterrängen runt Saxnäs utmärks av lättillgänglighet och markerna är lättvandrade och nås enkelt via bil och kort vandring. Skogsarealerna är den traditionella grandominerade fjällnära skogen. Allmänningens skogsmarker består till största delen av granurskogar med inslag av myrar och hyggen.

Fakta

Småviltsjakt

  • 25/8 – 15/3 Ripa är lovlig att skjuta under hela perioden.
  • 25/8 – 15/11 Orre, tjäder & järpe: är både hona och hane lovlig att skjuta.
  • 16/11 – 31/1 får endast tupp i trädtopp skjutas, honorna är fredade.
  • 1/9-28/2 Hare

Vi säljer jaktkort på både allmäningen och statens mark.

[:sv]

[:]