Hur vi tänker

Kultsjögården/Fiskecentrum i Saxnäs verksamhet är beroende av friska ekosystem. Vi strävar ständigt efter att kunna bedriva en hållbar turismverksamhet och har ett nära samarbete med Länsstyrelsen, ortsbefolkning, samebyar och andra aktörer. Vi vill ha friska vatten/skogar, rikt djur- och växtliv samt ett gott samvete. Vi stödjer Älvräddarna och Öringsakademien, vi har även miljöcertifierad el från Tranås energi.