Vintertid är röding i fokus. Visst kan en och annan öring också hugga men det är vitfenan som lockar fiskare ut på isarna. Säsongen startar i november när den första isen lägger och sträcker sig fram till juni månad då de högst belägna sjöarna fortfarande är isbelagda. Ransarn, Kultsjön och Satssjön är några sjöar som är populära.

[:sv] [:]