Vare sig du tar snöskotern ut till fiskevatten eller om det är själva körningen som är målet kan Saxnäs med omnejd erbjuda dig vad du vill ha. Har du med dig egen skoter hör gärna av dig innan så kan vi berätta var det är bäst att parkera långa släpvagnar och skotrarna för att det blir smidigt för alla.

När du bor hos oss så rekommenderar vi att du hyr skoter i Saxnäs via South Lapland snowmobile. De erbjuder södra Lapplands bredaste utbud av hyrskotrar – allt från lugnt och stilla till det allra häftigaste. Eftersom de finns här i Saxnäs kan de ordna att skotern står vid din bokade stuga när du ankommer, ange det ösnkemålet vid bokning. De är diplomerade snöskoteruthyrare med 25 års erfarenhet inom snöskoter så du kan känna dig trygg att hyra via dem.

Att tänka på vid skoterkörning:

 • Köp ledkarta och läs igenom den noga.
 • Använd alltid hjälm (ingår i hyran).
 • Kör aldrig påverkad av alkohol, droger eller annat som kan påverka ditt omdöme.
 • Kör aldrig på allmän väg.
 • Kör aldrig på obekant is.
 • Kör aldrig nattetid nära bebyggelse.
 • Kör bara på markerade leder.
 • Lämna alltid färdmeddelande.
 • Korsa aldrig väg med passagerare på skotern eller i pulkan, detta är förbjudet och livsfarligt.
 • Använd alltid säkerhetsvajer mellan skoter och pulka.
 • Kör aldrig med stängt kapell när du har passagerare i pulkan (risk för avgasförgiftning).
 • Lämna aldrig nyckeln i skotern (barn kan lätt starta).
 • Kör aldrig utan giltigt skoterförarbevis eller körkort.

OBS! All skoterkörning sker på egen risk.