Öppettider

 • Reception och Fiskecentrum hittar du i vår lanthandel Marsfjällshandlarn
 • Reception/Fiskecentrum är öppet enligt Marsfjällshandlarns öppettider
 • Telefontid 09:00-18:00 alla dagar, 0940 – 700 44
 • Incheckning från klockan 14:00. Utcheckning innan klockan 11:00.
 • Senare utcheckning debiteras med ett extra dygn.
 • Vid senare incheckning ring: 0940-700 44 eller maila i god tid innan ankomst.
 • Bokningsvillkoren hittar ni nedan.

Bokning är bindande

Det är gästens ansvar att kontrollera bokningsbekräftelsen som vi skickar i samband med bokning. Titta noggrant om datum för ankomst och avresa stämmer. Bokning gäller för såväl arrangemang som boende för Fiskecentrum Saxnäs och Kultsjögården. I vår bokningsbekräftelse finns det ett bokningsnummer tilldelat. Det är viktigt att gästen betalar anmälningsavgiften (delbetalning, 30% av den totala summan) i tid. Denna debiteras med faktura vid bokningen. 

Betala i tid

Gästens betalning för boende skall vara Kultsjögården / Fiskecentrum Saxnäs tillhanda senast det datum som anges på fakturan. Första delbetalningen sker mot faktura i en så kallad anmälningsavgift och slutbetalning sker vid ankomsten. När det gäller boende i vandrarhem så sker hela betalningen (ingen anmälningsavgift) vid ankomst.

 • Stugor och lägenheter som bokas minst 31 dagar före ankomst debiteras med en anmälningsavgift på 30 % av summan i samband med bokning. Den ska betalas med en separat faktura inom 15 dagar. Resterande kostnad betalas vid ankomst.
 • Boende i vandrarhem betalas med hela summan vid ankomst.
 • Vandrarhemsbädd är avbokningsbar till och med kl. 18.00 ankomstdagen.
 • Ej avbokat boende debiteras fullt pris.
 • Fiskearrangemang som bokas minst 31 dagar i förväg debiteras förbokningsavgift med faktura som skickas vid bokningstillfället.
 • För fiskearrangemangen Ransarå Fjäll och Övre Fiskonbäcken debiteras en anmälningsavgift på 30% av priset med faktura som skickas vid bokningstillfället. Resten av beloppet betalas vid ankomst.
 • Städning ingår inte i våra priser för stugor och vandrarhemsrum. Ej slutstädad stuga/rum kan komma att efterdebiteras.

Vad händer om gästen inte betalar i tid

Fiskecentrum Saxnäs skickar ingen betalningspåminnelse om inte anmälningsavgiften är betald i tid. Se förfallodatum på faktura. Bokningen avbokas omedelbart.

Vad gäller om gästen vill avboka eller omboka?

Gästen kan avboka och omboka muntligt eller skriftligt till oss. Ombokning är beroende av tillgänglighet. Gäller arrangemang och boende.

 • För stugor och lägenheter som avbokas före ankomst behåller Fiskecentrum anmälningsavgiften.
 • För fiske, jakt och övriga arrangemang som avbokas före ankomst behåller Fiskecentrum anmälningsavgiften.
 • För boende och jakt, fiske samt övriga arrangemang som inte avbokas före ankomst debiteras 100 % av kostnaden.
 • Vid giltigt läkarintyg är ombokning och avbokning giltigt och hela summan återbetalas.